graphic Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna  


POPRAWKI Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
 Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna -> EGZAMINY I ZALICZENIA Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny 
Autor Wiadomość
 PostWysłany: Czw 19:44, 06 Wrz 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

Z tego co słyszałem od sporej ilości ludzi, oraz z tego co wyczytałem na niniejszym forum to kobieta przychodzi sama na egzamin. Ponoć daje te same pytania lub podobne z puli która była. Ponoć się da ściągać. Ogólnie rzecz ujmując nie powinno być źle - wystarczy łut szczęścia...

Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Czw 19:53, 06 Wrz 2007 

Gość 
 
 

Ja jeszcze slyszalam za na poprawie daje 3 pytania a nie 5

 
 PostWysłany: Czw 19:54, 06 Wrz 2007 

gosc
Gość


 
 
 

A jak myślicie co może dać Owsiak i jak u niego jest czy juz puszcza wiekszość czy ciezko jest?? Moze macie kogos ze znajomych co juz pisali u niego. Tej ksiązki sie nie da nauczyc Evil or Very Mad Evil or Very Mad

 
 PostWysłany: Czw 20:32, 06 Wrz 2007 

Gość 
 
 

Polityka p[ienięzna

Ludzie a co byście napisali w tych przykladowych pytaniach u kaczorowej na pytanie nr 7 i 8?????
Z góry dzieki!

 
 PostWysłany: Czw 20:51, 06 Wrz 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

Pytanie 7

OBSZARY REGULACJI FINASOWYCH BANKU CENTRLNEGO

I. Regulacje makroekonomiczne.
Dotyczą one ogólnej kontroli makroekonomicznych agregatów gospodarki, które służą do stymulowania procesów rozwojowych działań na rzecz równowagi i stabilizacji gospodarki. Instrumentami wykorzystywanymi w tych regulacjach są:
1. Rezerwa obowiązkowa, czyli ustalana w procentach część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, utrzymywanych w postaci nieoprocentowanych lub oprocentowanych wkładów na rachunkach w Banku Centralnym oraz w formie gotówki w kasach banku. Pozwala ona na stosunkowo skuteczna kontrole podaży pieniądza kredytowego, lecz jest instrumentem mało elastycznym. Łatwo ja obniżyć, ale jej podniesienie oznacza dla poszczególnych banków istotne zmiany w strukturze depozytów i wzrost związanych z tym kosztów.
2. Operacje otwartego rynku. Maja one na celu kontrolowanie podazy pieniądza, regulowanie płynności finansowej banku i kształtowanie krótkookresowych stop procentowych. Polegają one na krótkoterminowym zwrotnym zakupie, lub zwrotnej sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym. Zapewniona zostaje w ten sposób płynność w systemie bankowym i zaabsorbowana nadwyżka funduszy. Sa one instrumentem elastycznym i szybko reagującym na sytuacje rynkowe. Skuteczność tego instrumentu wiążę się z możliwością reagowania Banku Centralnego na odpowiednio dużą skale, a to wymaga istnienia i funkcjonowania odpowiednio dużego rynku wtórnego.
3. Polityka stopy procentowej. Bank Centralny oddziaływując na rynek pieniężny, określa poziom stop procentowych od kredytu lombardowego i redyskontowego. Istotną rolę odgrywają tu stopy repo i rewers repo.
4. Pułapy kredytowe. Sa one ilościowym sposobem kontroli akcji kredytowej w bankach komercyjnych i stosuje się je przede wszystkim w okresach napięć inflacyjnych.
5. Depozyty specjalne. Służą one do okresowej redukcji podaży.

II Kontrola alokacji.
Podstawowym zadaniem banku jest pośredniczenie w alokacji środków finansowych w gospodarce. Z reguły, powierzane bankom pieniądze są lokatami krótkoterminowymi, które transformuje się na długoterminowe kredyty bankowe. Banki musza przejmować na siebie znaczna część ryzyka transformacji krótkoterminowych lokat na długoterminowe kredyty. Ryzyko to jest duże w warunkach wysokiej inflacji i znacznej zmienności cen relatywnych.


W tym przypadku, Bank Centralny stosuje następujące instrumenty:
A. Preferencyjne stopy procentowe. Działanie ich polega na pobudzeniu aktywności gospodarczej w określonych rejonach kraju lub gałęziach gospodarki przez stosowanie niższych stop procentowych w porównaniu z rynkowymi.
B. Selektywne programy kredytowe. Polegają na wyznaczaniu określonych puli środków pieniężnych przeznaczonych na określone przedsięwzięcia gospodarcze. Bywa to połączone z dodatkowymi udogodnieniami, tj.: preferencyjne oprocentowanie, karencja w spłacie kredytu, lub karencja w spłacie oprocentowania.
C. Minimalne wymogi inwestycyjne. Instrument ten dotyczy przede wszystkim minimalnego udziału kapitału własnego w przedsięwzięciach inwestycyjnych, ale jest to autonomiczna decyzja każdego banku komercyjnego i inwestycyjnego, natomiast oddziaływanie Banku Centralnego ogranicza się do ułatwień refinansowych lub perswazji moralne.
D. Gwarancje kredytowe. Sa one związane z zapewnieniem spłaty określonej należności, w określonym czasie przez podmiot gospodarczy korzystający z gwarancji. Maja na celu obniżenie ryzyka kredytowego.
E.Operacje refinansowe. Wiążą się z udzielaniem przez Bank Centralny kredytów bankom komercyjnym, które pozwalają im upłynnić aktywa i prowadzić działalność kredytowa mimo braku wystarczających środków własnych.

III Regulacje strukturalne.
Występują w trzech postaciach i wynikają z przesłanek ekonomicznych i politycznych. Jest to:
A) kontrola struktury systemu bankowego- w tym przypadku należy określić koncepcje rozwoju systemy bankowego- czy ma to być system banków uniwersalnych (model kontynentalny), czy tez ma być to prawne odseparowanie banków komercyjnych i inwestycyjnych ( model amerykański).
B) kontrola zakładania i łączenia się podmiotów, która ma celu kontrole struktury systemu bankowego i ochronne rynku krajowego.
C) limitowanie zasięgu aktywności banku. Odnosi się ono do instytucji bankowych, które z racji swojej specyfiki nie sa w stanie spełnić wysokich wymogów kapitałowych, stawianych bankom komercyjnym i inwestycyjnym.

IV Regulacje ostrożnościowe.
Maja one na celu ochronne banków przed tzw. ryzykiem systemowym oraz ograniczeniu ponoszonych przez banki kosztów braku stabilności rynków finansowych. Wyróżnić tutaj można:
A. kryteria autoryzacji- obejmują one definicje samego banku, czyli określenie cech i czynności instytucji bankowych,
B. minimalne wymogi kapitałowe- dotyczą one funduszy własnych banków, które stanowią podstawę oceny wiarygodności. Wymogi te koncentrują się wokół współczynnika wypłacalności, czyli adekwatności kapitału,
C. wymogi dotyczące płynności- maja na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa banków i depozytariuszy. Związane są z wymaganiami dotyczącymi symetryczności aktywów i pasywów w określonym przedziale czasowym oraz w proporcji i strukturze samych aktywów.
D. Ograniczenia w strukturze aktywów i pasywów banku. Występują w postaci uregulowań prawnych tzw. limitów koncentracji, czyli pułapu ograniczających możliwości kredytowania przez bank poszczególnych kredytobiorców.
E. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego. Maja one ochronić bank przed nadmiernymi kosztami zmian kursu walutowego oraz przed zbyt dużym zagazowaniem się banku w działania arbitrażowe.
F. Rezerwy celowe. Tworzy się je od należności nieregularnych i służą one równoważeniu ryzyka walutowego. Ustalane są na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego bankowe należności oraz z zastosowanych zabezpieczeń.
G. Wymogi sprawozdawczości. Związane sa one z koniecznością posiadania przez Bank Centralny szybkich, porównywalnych i łatwo dostępnych informacji.

V Regulacje organizacyjne
służą one określaniu ram uczestnictwa banków w operacjach na rynkach finansowych, tworzeniu reguł tych rynków, zasad ochrony tajemnicy bankowej, wymiany informacji itp.

VI Regulacje zabezpieczające
powiązane sa z dodatkowa ochrona osób, które korzystają z usług bankowych, tworzy się fundusze ochrony depozytów (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), formułuje wymogi dotyczące minimalnego zakresu informacji przekazywanych klientom.


Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Czw 20:55, 06 Wrz 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

Pytanie 8

Pytanie 8.
Instrumenty – klasyfikacja BC

W tym przypadku, Bank Centralny stosuje następujące instrumenty:
1. Preferencyjne stopy procentowe. Działanie ich polega na pobudzeniu aktywności gospodarczej w określonych rejonach kraju lub gałęziach gospodarki przez stosowanie niższych stop procentowych w porównaniu z rynkowymi.
2. Selektywne programy kredytowe. Polegają na wyznaczaniu określonych puli środków pieniężnych przeznaczonych na określone przedsięwzięcia gospodarcze. Bywa to połączone z dodatkowymi udogodnieniami, tj.: preferencyjne oprocentowanie, karencja w spłacie kredytu, lub karencja w spłacie oprocentowania.
3. Minimalne wymogi inwestycyjne. Instrument ten dotyczy przede wszystkim minimalnego udziału kapitału własnego w przedsięwzięciach inwestycyjnych, ale jest to autonomiczna decyzja każdego banku komercyjnego i inwestycyjnego, natomiast oddziaływanie Banku Centralnego ogranicza się do ułatwień refinansowych lub perswazji moralne.
4. Gwarancje kredytowe. Sa one związane z zapewnieniem spłaty określonej należności, w określonym czasie przez podmiot gospodarczy korzystający z gwarancji. Maja na celu obniżenie ryzyka kredytowego.
5. Operacje refinansowe. Wiążą się z udzielaniem przez Bank Centralny kredytów bankom komercyjnym, które pozwalają im upłynnić aktywa i prowadzić działalność kredytowa mimo braku wystarczających środków własnych.
6. Regulacje strukturalne. Występują w trzech postaciach i wynikają z przesłanek ekonomicznych i politycznych. Jest to: A) kontrola struktury systemu bankowego- w tym przypadku należy określić koncepcje rozwoju systemy bankowego- czy ma to być system banków uniwersalnych (model kontynentalny), czy tez ma być to prawne odseparowanie banków komercyjnych i inwestycyjnych ( model amerykański). B) kontrola zakładania i łączenia się podmiotów, która ma celu kontrole struktury systemu bankowego i ochronne rynku krajowego. C) limitowanie zasięgu aktywności banku. Odnosi się ono do instytucji bankowych, które z racji swojej specyfiki nie sa w stanie spełnić wysokich wymogów kapitałowych, stawianych bankom komercyjnym i inwestycyjnym. D) regulacje ostroznosciowe. Maja one na celu ochronne banków przed tzw. ryzykiem systemowym oraz ograniczeniu ponoszonych przez banki kosztów braku stabilności rynków finansowych. Wyróżnić tutaj można: kryteria autoryzacji- obejmują one definicje samego banku, czyli określenie cech i czynności instytucji bankowych, minimalne wymogi kapitałowe- dotyczą one funduszy własnych banków, które stanowią podstawę oceny wiarygodności. Wymogi te koncentrują się wokół współczynnika wypłacalności, czyli adekwatności kapitału, wymogi dotyczące płynności- maja na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa banków i depozytariuszy. Związane są z wymaganiami dotyczącymi symetryczności aktywów i pasywów w określonym przedziale czasowym oraz w proporcji i strukturze samych aktywów. Ograniczenia w strukturze aktywów i pasywów banku. Występują w postaci uregulowań prawnych tzw. limitów koncentracji, czyli pułapu ograniczających możliwości kredytowania przez bank poszczególnych kredytobiorców. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego. Maja one ochronić bank przed nadmiernymi kosztami zmian kursu walutowego oraz przed zbyt dużym zagazowaniem się banku w działania arbitrażowe. Rezerwy celowe. Tworzy się je od należności nieregularnych i służą one równoważeniu ryzyka walutowego. Ustalane są na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego bankowe należności oraz z zastosowanych zabezpieczeń. Wymogi sprawozdawczości. Związane sa one z koniecznością posiadania przez Bank Centralny szybkich, porównywalnych i łatwo dostępnych informacji.
7. Regulacje organizacyjne- służą one określaniu ram uczestnictwa banków w operacjach na rynkach finansowych, tworzeniu reguł tych rynków, zasad ochrony tajemnicy bankowej, wymiany informacji itp.
8. Regulacje zabezpieczające- powiązane sa z dodatkowa ochrona osób, które korzystają z usług bankowych, tworzy się fundusze ochrony depozytów (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), formułuje wymogi dotyczące minimalnego zakresu informacji przekazywanych klientom.


Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Czw 21:30, 06 Wrz 2007 

Gość 
 
 

jak ktos mysli, że ja to zdąże napisać, to sie myli. Za mało czasu aby tyle zdążyć napisać;((

 
 PostWysłany: Czw 23:19, 06 Wrz 2007 

Gość 
 
 

Mam prośbę, jak ktoś kto idzie na zaliczenie 10. 09 do p. Moździerz to niech się jej zapyta jak wygląda poprawka z egz. u Owsiaka i da znac na forum, ona na pewno cos bedzie wiedzieć na ten temat, a ja z góry dziękuje.

 
 PostWysłany: Pią 7:57, 07 Wrz 2007 

Gość 
 
 

Wielkie DZIEKIE Marcin za pomoc!!! Chore są te jej wyklady! pozdr!

 
 PostWysłany: Pią 13:57, 07 Wrz 2007 

Gość 
 
 

czy ktos wie jak wyglada poprawka u Raganiewicza

 
 PostWysłany: Pią 15:39, 07 Wrz 2007 

MarcinB
AdministratorDołączył: 06 Mar 2007
Posty: 60
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Jasło

 
 
 

U ragana

Z tego co słyszałem, to wygląda identycznie jak egzamin Smile. Czyli siadasz przy kompie, losowany jest zestaw pytań z bazy danych - tyle samo pytań i taka sama ilość czasu co na egzaminie. Po prostu pisze się to samo, tylko wcześniej trzeba ze 2 paciorki klepnąć, żeby komputer wyczuł co umiecie i rzucił Wam te pytania.

Post został pochwalony 0 razy

 
Zobacz profil autora
 PostWysłany: Pon 16:56, 10 Wrz 2007 

ee
Gość


 
 
 

hej rozmawiałam z panią Moździerz i egz poprawkowy u Owsiaka wygląda tak samo jak pierwszy termin tylko że czas nam skraca o 10 minut!! mówiła też że mogą się powtórzyć pytania!

 
 PostWysłany: Wto 17:47, 11 Wrz 2007 

gosc
Gość


 
 
 

Czy Wam tez nie moze wejść do głowy ta ksiązka Owsiaka, ona jest okropna nic z niej nie można zapamiętać. Jak sie nie będzie dalo ściągać to będzie klapa. Mad

 
 PostWysłany: Śro 8:21, 12 Wrz 2007 

kk
Gość


 
 
 

hej co trzeba napisać do pyt metody zaspokajania popytu państwa na pieniądz?? i fiskalne i pozafiskalne metody oddziaływania rządu na sferę gospodarczą??? proszę napiszcie bo już nie wiem czy to są cele czy narzędzia do tego drugiego??? Sad

 
 PostWysłany: Śro 10:12, 12 Wrz 2007 

Gość 
 
 

ja opisalam instrumenty mikroekonomiczne i makroekonomiczne ale nie wiem czy to dobrze jest

 
 Forum Forum kierunku Finanse i Rachunkowość Strona Główna -> EGZAMINY I ZALICZENIA
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Skocz do:  

 Opcje
 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 9
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny 
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wyświetl posty z ostatnich:   
 


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Illusion template v.1.0.2 © Jasidog.com
Powered by phpbb, copyright the phpbb group Template by jasidog.com
Regulamin